Sữa Grow Plus Vàng Sữa Non 0+ 400G (0-12 tháng)

Giá bán: 269.000 

1. TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH

2. TIÊU HÓA TỐT, NGĂN NGỪA TÁO BÓN

3. PHÁT TRIỂN NÃO BỘ VÀ THỊ GIÁC

4. TĂNG CÂN

5. PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO

Chia sẻ:
Chat với Shop mẹ và bé Thủy Thảo
Chat ngay để nhận tư vấn
Gọi ngay Shop mẹ và bé Thủy Thảo